Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - про проведення річних загальних зборів 10.04.2013

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 10.04.2013

 До уваги акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!

Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» (далі – Товариство), розпочнуться 11 квітня 2012 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись 11 квітня 2012 року в тому ж приміщенні з 9-00 до 10-50. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 05 квітня 2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.

9. Про вчинення Товариством значних правочинів.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться з 01 березня 2012 року по 11 квітня 2012 року, у робочі дні, з 10-00 до 18-00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб.218, відповідальна особа: заступник начальника юридичного відділу Товариства Мазуренко Олексій Анатолійович.

Для участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу. Телефони для довідок (044) 206-65-04.

Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision