Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - про підсумки голосування на річних загальних зборах 10.04.2013

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
про підсумки голосування на річних загальних зборах 10.04.2013

 До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!

Доводимо до відома акціонерів Товариства підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 10 квітня 2013 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу.

Вирішено:

1. Обрати Лічильну комісію у складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатоліївна, Саленко Володимир Юрійович.

2. Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка Олексія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Кирієнко Валентину Дмитрівну.

3. Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів.

4.Діяльність Правління Товариства у 2012 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

5. Діяльність Наглядової Ради у 2012 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2012 рік.

6. Діяльність Ревізійної комісії у 2012 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи Товариства за 2012рік.

7. Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік затвердити.

8. Обрати до Наглядової ради Товариства: Тонкого Олександра Володимировича, Чорного Сергія Анатолійовича, Компанію «ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (представник Денисюк Вікторія Володимирівна).

9. Обрати до Ревізійної комісії Товариства: Кравчук Валентину Борисівну, Колодія Богдана Васильовича, Гладченко Наталію Вікторівну.

10. «Внести до Статуту Товариства наступні зміни:

Доповнити Статут Товариства пунктом 3.21 наступного змісту:

«3.21. Товариство згідно чинного законодавства України здійснює обробку та захист персональних даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин; адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері охорони здоров’я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних». Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та уповноважити Голову Правління Товариства Романюка Миколу Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

11. Не здійснювати розподіл прибутку в зв’язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.

12. Попередньо схвалити правочини з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з Наглядовою радою Товариства

Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision