Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - 17.04.14 про підсумки голосування на річних загальних зборах 16.04.2014

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
17.04.14 про підсумки голосування на річних загальних зборах 16.04.2014
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»! Доводимо до відома акціонерів Товариства підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 16 квітня 2014 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу. Вирішено: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатоліївна, Саленко Володимир Юрійович. 2. Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка Олексія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Кирієнко Валентину Дмитрівну. 3. Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів. 4.Діяльність Правління Товариства у 2013 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити. 5. Діяльність Наглядової Ради у 2013 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2013 рік. 6. Діяльність Ревізійної комісії у 2013 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи Товариства за 2013рік. 7. Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити. 8. Рішення про переобрання Наглядової ради не прийняте, з зв’язку з чим Наглядова рада продовжує роботу у поточному особовому складі. 9. Не здійснювати розподіл прибутку в зв’язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2013 році. 10. Попередньо схвалити правочини з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з Наглядовою радою Товариства Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»
 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision